h

SP’er Karabulut stelt Kamervragen over Woningcorporatie Trudo

13 juli 2015

SP’er Karabulut stelt Kamervragen over Woningcorporatie Trudo

Foto: SP

Deze maand hebben vele huurders weer een huurverhoging gekend. De Eindhovense verhuurders gaan er dit jaar op verschillende wijze mee om. De ene verhuurder hanteert 0% huurverhoging, de andere collecteert 2,5% extra. Jaar op jaar worden de huren verhoogd, wat voor velen niet meer te betalen is. Woningcorporatie Trudo kiest er zelfs voor om een boete uit te delen. De SP stelt Kamervragen aan Minister Blok (VVD).

Huurders van Trudo hebben een brief op de deurmat gekregen waarin gesteld wordt dat ze de huur automatisch moeten laten incasseren. De woningcorporatie meent hiermee een besparing op de kosten te kunnen doorvoeren. Wanneer huurders Trudo hiertoe machtigen, volgt een verhoging van 1%. Wanneer huurders niet instemmen, dan volgt een boete van 1,5%, oftewel een verhoging van 2,5% totaal.

Namens de SP stelt SP Tweede Kamer woordvoerder Sociale Zaken, Integratie en Wonen; (Sadet Karabulut Kamervragen aan Minister Blok (VVD). Ze vraagt zich af of het vragen van een dergelijke tegenprestatie wettelijk is toegestaan. Daarnaast vraagt ze zich af of er andere vormen van huurkorting, of huurkorting na tegenprestatie, bestaan en aan welke wettelijke regels deze dienen te voldoen. Voorts vraagt ze zich af of de kosten van het automatisch innen van de huur opweegt tegen de kosten van het terugstorten van de 1,5% huur voor individuele huurders die daar recht op hebben.

Het automatisch laten incasseren van de huur brengt nogal wat met zich mee. Zo zijn er situaties bekend, waarbij huurders die ‘even krap bij kas’ zitten worden bijgestaan door familie of vrienden. Een enkele storting van de huur door derden zit er bij een automatische incassering niet meer in. Verder is het voor de huurders van Trudo onmogelijk gemaakt om (een deel van) de huur achter te houden, wanneer de corporatie in gebreke blijft. Als er bijvoorbeeld grote onderhoudsachterstanden bestaan die de corporatie niet wil oplossen, bestaat dit wettelijk middel om hen hiertoe te dwingen. Een automatische incasso houdt in dit geval in, dat de huurder bij de bank (een gedeelte van) de huur moet laten storneren. In sommige gevallen (afhankelijk van de bank) kan het wel tot 56 dagen duren voordat je het gestorneerde bedrag weer terug op de rekening hebt. Echter, bij het storneren van de huur gaat Trudo eveneens over tot de boete van 1,5%. De vraag is of ook dit wettelijk is toegestaan, omdat Trudo dan in één jaar tijd tweemaal de huur verhoogt.

Kortom, de randen van de wet worden weer eens flink opgezocht ten nadelen van de huurders. We wachten met smart op de beantwoording van de Kamervragen van de SP. Het geschil wordt binnenkort tevens voorgelegd aan de Huurcommissie.

Een eerdere uitspraak in een soortgelijk geval werd door een kantonrechter als volgt besloten: “Maar ook al zouden deze voorwaarden wel een grondslag bieden voor het in rekening brengen van dergelijke kosten, dan nog zou de kantonrechter deze als onredelijk bezwarend buiten toepassing laten. Het is immers onredelijk bezwarend te achten om consumenten op straffe van een kostenopslag feitelijk te dwingen tot het afgeven van een machtiging tot automatische afschrijving.” De uitslag van de Huurcommissie zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Reactie toevoegen

U bent hier