h

Statenverkiezingen (II): Uw stem telt?

13 maart 2015

Statenverkiezingen (II): Uw stem telt?

Foto: SP / www.brabant.nl

EINDHOVEN – U heeft zich ongetwijfeld wel eens afgevraagd wat de invloed van uw ene stem is bij de gemeenteraadsverkiezingen. U bent tenslotte maar één van de grofweg 1.9 miljoen Brabantse stemgerechtigden. Ziet u uw stem nog ergens terug?

Uw stem

Het antwoord is: 'jazeker'. Bij de Provinciale Statenverkiezingen mag u als kiezer één stem uitbrengen op een kandidaat na keuze van de kandidatenlijst van een partij. U kunt als kiezer geen stem uitbrengen op een politieke partij als geheel. Het aantal Statenzetels dat de partij uiteindelijk krijgt wordt bepaald naar ratio van het aantal ontvangen stemmen en het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Het aantal zetels dat een partij in de Provinciale Staten mag bekleden is dus evenredig representatief aan het aantal ontvangen stemmen.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft 55 zetels. Voor het verkrijgen van één zetel zijn dus een kleine 34.000 stemmen nodig of te wel het één-vijfenvijftigste deel van de stemmen als we ervan uitgaan dat alle stemgerechtigden ook hun recht uitoefenen. Dit is de kiesdeler, de som van het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door de het aantal zetels. Bij een lagere kiezersopkomst weegt uw stem dus zwaarder. Bij de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 was het opkomstpercentage in Noord-Brabant 51.4%. Van de 1.869.053 stemgerechtigden brachten 958.341 mensen een geldige stem uit. De kiesdeler bedroeg 17.424 stemmen. 

Ter vergelijking, Eindhoven had bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zo’n 175.000 stemgerechtigden. Dat zijn genoeg stemmen voor een ruim 5 zetels in de Provinciale Staten. Veel stemmen voor een politieke partij betekent veel zetels in de Staten. U ziet uw stem dus direct terug.

Het is dus van belang dat je gaat stemmen. Maar wat je ook doet, doe het bewust en met overtuiging...

Rob de Kruif, SP Eindhoven

Morgen volgt deel drie uit deze reeks: Statenverkiezingen (III): Niet stemmen is instemmen

Reactie toevoegen

U bent hier