h

Statenverkiezingen (I): waarom zou u stemmen?

12 maart 2015

Statenverkiezingen (I): waarom zou u stemmen?

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

EINDHOVEN – Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur vraagt menig één zich af of het wel zin heeft om zijn of haar stem uit te brengen. In de ogen van veel mensen heeft de Provincie niets te zeggen en staan deze bestuurslaag te ver van hen vandaan.

Provinciale Staten

De provincie Noord-Brabant beschikt voor 2015 over een budget van zo’n 775 miljoen euro. Dit betekent, wat kort door de bocht, dat u en elke andere Brabander (2.479.274 per 18 april 2014, CBS) gemiddeld 313 euro per jaar aan de provincie betaalt. Natuurlijk mag u zeggen dat het u een zorg zal zijn wat de provincie met uw geld doet, maar voor menigeen is dit een heel bedrag.

De Provinciale Staten vormt samen met het Rijk en de gemeenten de drie bestuurslagen van Nederland. De Provinciale Staten zijn te vergelijken met de gemeenteraad en de commissaris van de koningin en de Gedeputeerde Staten met het college van burgemeester en wethouders. Gedeputeerde Staten is politiek verantwoordelijk voor het werk van de ambtenaren in van de provincie en het wel en wee in dit landsdeel.

De Provinciale Staten is de baas van provincie en hebben drie hoofdtaken. Ten eerste stellen ze de kaders van beleid waarbinnen Gedeputeerde Staten de provincie besturen. Daarnaast hebben ze een rol als volksvertegenwoordiger en controleren ze Gedeputeerde Staten op hun werk. De rol van Staten is daarmee vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer in Den Haag. Als burger is het uw verantwoordelijkheid om eens in de vier jaar de leden van de Provinciale Staten kiezen opdat de provincie goed wordt bestuurt.

De taken van de Provinciale Staten worden geschetst op de website van Brabantse Staten: Wonen, werk en kwaliteit van de leefomgeving zijn onderwerpen die nu én in de toekomst belangrijk zijn. De provincie wil daaraan een bijdrage leveren, samen met het bedrijfsleven, onderwijs en de Brabanders zélf.' Voorbeelden van onderwerpen die op provinciaal niveau spelen zijn Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bereikbaarheid (bijvoorbeeld Eindhoven Airport, Ruit rond Eindhoven, nachttreinen, regionale OV), regionaal economisch beleid, natuur en milieu (bijvoorbeeld mega-stallen, Q-koorts) en cultuur en samenleving. Momenteel wordt de gedeputeerden Staten van Noord-Brabant (55 zetels) gevormd door de SP (8), het CDA (10), de VVD (12) en de PvdA (7).

Eerste Kamer

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten kiest u indirect ook voor de Eerste Kamer. Dit worden ‘getrapte verkiezingen’ genoemd. Bij de Provinciale Statenverkiezingen worden in de 12 provincies in totaal 564 leden gekozen. Op 26 mei kiezen deze Provinciale Statenleden samen met de 19 leden van de Eilandsraden van Saba, Sint Eustatius en Bonaire uit hun midden de 75 Eerste Kamerleden kiezen. Momenteel heeft de SP 12 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

De belangrijkste taak van Eerste Kamerleden is het beoordelen van wetsvoorstellen.

Ook voeren Eerste Kamerleden intern (commissies en fractie) en extern (organisaties en burgers) overleg. De Eerste Kamer heeft wel net als de Tweede Kamer het recht op informatie; Leden kunnen Kamervragen, een debat met de minister kunnen aanvragen, het interpellatierecht, en hierbij moties kunnen indienen. Een motie van afkeuring of wantrouwen kan ook in de Eerste Kamer worden aangenomen.

Het is dus van belang dat je gaat stemmen. Maar wat je ook doet, doe het bewust en met overtuiging...

Rob de Kruif, SP Eindhoven

Morgen volgt deel twee uit deze reeks: Statensverkiezingen (II): Uw stem telt?

Reactie toevoegen

U bent hier