h

Vastgoed Eindhoven nog niet op orde, maar krijgt steun SP

2 februari 2015

Vastgoed Eindhoven nog niet op orde, maar krijgt steun SP

Foto: SP

Het Natlab, Dynamo, buurthuizen, scholen, kantoren, onverkoopbare woningen in eigendom en beheer van de gemeente: er was een hersteloperatie voor nodig om de informatie en het beheer op orde te krijgen. En -volgens het tweede vastgoedonderzoek van de Rekenkamer- is het nog niet op orde. Toch steunt de SP-fractie het vervolg van de hersteloperatie, omdat het college op de goede weg is en de aanbevelingen van de Rekenkamer en raad overneemt.

De janboel op de vastgoedafdeling werd ruim een jaar geleden pas goed duidelijk met het eerste Rekenkamerrapport Vastgoed: Eigen huis op orde (PDF, 2,7 mb). Door de crisis, het vastlopen van de vastgoedmarkt en de bezuinigingen kwamen er steeds meer kritische geluiden vanuit de raad over het Grondbedrijf en het maatschappelijk vastgoed. Naar aanleiding van die vragen kreeg de Rekenkamer opdracht van de raad om een onderzoek te doen naar het functioneren en de doelmatigheid van de vastgoedafdeling (het Grondbedrijf was eerder al onder de loep genomen).

De conclusies van de Rekenkamer logen er niet om: veel informatie over eigendom en beheer ontbrak of klopte niet meer, de organisatie en leiding van de vastgoedafdeling liet te wensen over. Het vorige college beloofde een inhaalslag te maken om de zaken op orde te krijgen, maar de SP –fractie had vorig jaar zo weinig vertrouwen in de leiding van wethouder en directie dat een motie van wantrouwen werd ingediend. Onze motie behaalde met de andere oppositiepartijen geen meerderheid.

Enkele maanden geleden kwam met het vervolgonderzoek van de Rekenkamer (PDF, 1,1 mb) naar buiten met informatie dat de afdeling Vastgoed op de goede weg was en de leiding er boven op zat. Niet alles was uiteraard op het juiste pijl, maar daarvoor werden aanbevelingen gedaan welke het college dan ook graag wilde volgen. Het Ouderen Appèl, gesteund door de LPF en de nieuwe partij BBL, leken de oren en ogen gesloten te hebben gehouden bij de toelichtingen vanuit het college en vanuit de ambtenarij. Daarin werd exact uit de doeken gedaan waar het nog aan schort en wat er voor taken overblijven. De raad wordt hier nauw bij betrokken. Hun Motie van Wantrouwen, welke overigens gericht is tegen de verkeerde wethouder, werd dan ook door geen enkele andere partij ondersteund. De andere motie van het OAE en de LPF, waarin de wethouder wordt opgeroepen de vastgoedportefeuille aan een andere wethouder over te dragen werd eveneens weggehoond.

De SP richtte zich al vanaf het begin op drie belangrijke kernpunten, namelijk risicomanagement, aansturing en informatiehuishouding. Aan al deze punten wordt voortvarend gewerkt. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat er goed wordt ingezet op het vervolgtraject.

Om zaken nog wat scherper te krijgen, waardoor de raad er beter op kan sturen en controleren, zijn er een motie en een amendement geformuleerd. De motie betreft het borgen van de aansturing en het amendement betreft de vraag om een notitie, waarin geformuleerd wordt welke doelen we willen bereiken, op welk moment in de tijd. Het belangrijkste daarin is het aangeven op welk niveau van ‘vastgoed op orde’ we willen bereiken. Want zoals de SP al aangaf is het gemeentelijk object aan de Tongelresestraat, de muur van Van Abbe Sigarenfabriek, niet iets wat je op Strategisch Niveau hoeft te beheersen. Het TD-gebouw daarentegen weer wel.

De fractie van de SP heeft het standpunt ingenomen dat het college en de afdeling Vastgoed de kans moeten krijgen de hersteloperatie af te maken. Met een half jaar vertraging zijn ze met nieuwe teams en leiding toch een eind op streek. Het college en de directie hebben de sturing met een Taskforce en het risicomanagement sterk verbeterd. Nu nog de laatste loodjes, die wegen net zo zwaar. We accepteren daarom dat de verbeteroperatie langer gaat duren, maar wel onder de voorwaarden, dat de kritieke dossiers waar veel geld en maatschappelijk belang mee gemoeid is, op tijd op orde zijn.

Dit artikel is geschreven door Marcel Lathouwers, Raadslid voor SP in Eindhoven, en Jan van Erp, Fractievoorzitter voor SP in Eindhoven

Meer informatie over het debat, zoals de ingediende moties, tref je bij punt 7 van de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 27 januari 2015.

Reactie toevoegen

U bent hier