h

Verslag Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid

24 november 2014

Verslag Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid

21 november 2014 was de internationale dag voor de rechten van het kind. Al 25 jaar bestaat het verdrag voor de rechten van het kind. Naar aanleiding daarvan organiseerde de Stichting SGV (Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen) en conferentie over Kinderen, Armoede en gezondheid. Roy Caris, raadslid, en Caro Goudriaan zijn namens de SP gaan luisteren. Wat is er in 25 jaar bereikt en hoe staat het er nu eigenlijk voor?

Sophie Conin gaf vanuit Unicef een blik op het kinderrechtenverdrag. Met beelden uit de hele wereld liet ze ons zien dat we er nog lang niet zijn. Toch was er ook positief nieuws. Het kinderrechtenverdrag is het enige internationale verdrag wat door bijna alle landen ter wereld is getekend. In de afgelopen 25 jaar zijn er overal ter wereld op basis van het verdrag verbeteringen gekomen in de situatie van kinderen op het gebied van veiligheid, gezondheid, voeding en scholing. Zo'n verdrag werkt dus wel. De presentatie van Nelleke van Haperen van Warchild liet zien hoe belangrijk het is kinderen uit oorlogsgebieden te helpen om de oorlog te verwerken.

Nelleke van Haperen van Warchild vertelt over kinderen in oorlogsgebieden

In Nederland zijn niet de problemen die Warchild en Unicef in de rampgebieden tegenkomen. Maar ook in Nederland valt er veel te doen. Jeugdarts Glenn van Lierop wees erop dat er ook in Eindhoven een groot aantal kinderen onder de armoedegrens leven. 11% van de Eindhovense kinderen leeft in een gezin met een minimum inkomen (CBS 2011). Uit GGD onderzoek uit 2013 bleek dat ongeveer 20% van de ouders aangaf moeite te hebben met rondkomen. Dat betekent dat er bij 1800 kinderen in Eindhoven thuis te weinig geld is voor een sportclub. Ouders van 800 kinderen hebben onvoldoende geld voor activiteiten, zwemles of kleding. Bij 2% van de gezinnen, dat gaat over 520 kinderen heeft onvoldoende geld voor voeding. Er zijn zelfs gezinnen die geen medicijnen halen, omdat men dat niet kan betalen.

Glenn van Lierop van de GGD geeft cijfers over kinderen die leven in armoede

Ouders die geconfronteerd worden met armoede, ervaren ook veel vaker stress bij de opvoeding. Dat dit consequenties heeft voor de latere ontwikkeling van het kind illustreerde onderwijspsycholoog Marom Ayoubi met foto's van de hersenontwikkeling van kinderen die in een arm gezin groot worden en kinderen die het veel beter hebben. Zij legde uit dat de omgeving waarin het kind opgroeit prikkels geeft zodat de hersenen zich breed ontwikkelen. Als een gezin geen geld heeft voor uitjes, boeken, etc. of als ouders te weinig tijd hebben omdat ze meerdere baantjes hebben of omdat ze zoveel andere zorgen hebben, kan een kind zich minder goed ontwikkelen. Armoede leidt ook vaker tot een negatief zelfbeeld of een lager zelfvertrouwen. Dat is natuurlijk geen goede start in de maatschappij. Daarom is het zeer belangrijk om als gemeente een beleid te ontwikkelen dat specifiek gericht is op kinderen.

Studenten hebben een filmpje gemaakt over wat er te doen is aan kinderen die opgroeien in armoede

Glenn van Lierop had studenten een film laten maken waarin de vraag werd gesteld wat er aan dit probleem te doen is. Deze vraag werd ook op het congres gesteld: Wat kan de jeugdgezondheidszorg aan de oplossing bijdragen. We zijn benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoekje.

Janny Hoeflak, van de Landelijke cliëntenraad gaf concrete voorbeelden van gemeenten waar men actief beleid heeft op het gebied van kinderen armoede en gezondheid. Roy en Caro hebben deze genoteerd en zullen meenemen in de afwegingen

Roy Caris, gemeenteraadslid voor SP in Eindhoven, luistert naar de sprekers

Reactie toevoegen

U bent hier