h

Randweg veroorzaakt merkbaar hinder

14 december 2012

Randweg veroorzaakt merkbaar hinder

De gemeente Eindhoven heeft van 2006 t/m 2010 geluidsniveau’s bepaald in wijken langs de A2/A58. Daaronder vanaf 2007 in de achtertuin van de woning Evreuxlaan 45. Er is drie maal een periode van 24 uur gemeten.

In 2010 was de dagwaarde gemiddeld 55 dB(A), de avondwaarde 53 dB(A) en de nachtwaarde 49 dB(A). De dag loopt van 7 tot 19 en de avond van 19 tot 23 uur.

Het is officieel niet toegestaan om op deze basis een Lden en Lnight uitspraken te doen, omdat die grootheden uitgaan van jaargemiddeldes en niet van drie dagen-gemiddeldes. Als je dat, bij gebrek aan beter, toch doet kom je op 57 dB Lden en 49 Lnight. Dat zou volgens de Regeling Omgevingslawaai overdag 21% gehinderden betekenen, waarvan 8% ernstig. ’s Nachts zou het misschien een paar % slaapgestoorden betekenen (zit net op de rand van de tabel). In 2007 kwam de Lden op 53,4, in 2008 op 55,0, in 2009 op 59,5 en in 2010 genoemde 57,2 dB.

Ook de metingen in 2010 gedurende de afzonderlijke drie dagen worden gegeven. Die kunnen 1 dB Lden hoger of lager uitpakken, afhankelijk van de wind. Bij deze locatie was de herrie het grootst bij W tot ZW-wind, en het kleinst bij Z tot ZO – wind. Na een blik op de kaart valt dat te volgen.

Geluidscontouren van het wegverkeer in 2011
Geluidscontouren van het wegverkeer in 2011

WaardenDeze kaart geeft de geluidscontouren van het wegverkeer in 2011 in de Achtse Barrier volgens Rijkswaterstaat.

Vergelijkbare metingen, met grofweg vergelijkbare uitkomsten zijn gedaan in de Landsteinerlaan, de genneperweg, Warmelo, Bouvigne, Prof.Meyerslaan, Zandoever, en de Zaanstraat /Spaarnestraat.

De kaarten zijn te vinden op atlas.sre.nl/eurichtlijn/download.html

Nadere toelichting bjmgerard@gmail.com

Bernard Gerard

U bent hier