h

Woonruimteverdeelsysteem

17 december 2008

Woonruimteverdeelsysteem

In de commissievergadering voor Bestuurlijke en Economische Zaken van december is de notitie besproken voor deelname aan de stichting Buurtonderneming Woensel West.

In één van de bijlagen van deze notitie stond een passage die de SP niet zinde, namelijk dat:

  • de woningcorporatie Trudo stopt met verhuur via bestaand systeem en dat;
  • woningen worden aangeboden aan die tijdelijke huurders uit het sloopgebied, die zich goede huurders hebben getoond, aan startende ondernemers en kunstenaars.

Wij, als SP, vinden dit echt onfatsoenlijk. Als deze maatregel uitgevoerd gaat worden dan vrezen wij dat dit navolg zal vinden bij andere woningcorporaties. Want wat is een “goede” huurder? Is het zo dat, als je tijdelijk in omstandigheden bent dat je een keer huurachterstand hebt, je dan een “slechte”huurder bent?

Daarom hadden we de in raadsvergadering van 16 december een actuele motie achter de hand voor als wethouder Fiers onze angst hiervoor niet weg kon nemen. In deze motie vroegen wij de wethouder om gewraakte passage uit het Bedrijfsplan te halen. En als er veranderingen in het woonruimteverdeelsysteem aangebracht moeten worden, dient er een deugdelijk raadsbesluit voorgelegd te worden.

Zo ver kwam het gelukkig niet. De wethouder beloofde ons dit laatste te bespreken als het evaluatierapport in de commissie ter tafel komt. Dit kan nog wel een paar maanden duren. Tot die tijd zal de maatregel van Trudo niet uitgevoerd worden.

Marijke Kamphorst
Raadslid

U bent hier