h

Huizen Sportlaan-Hastelweg gesloopt

15 december 2008

Huizen Sportlaan-Hastelweg gesloopt

In oktober van dit jaar landde bij de 86 bewoners van de Trudowoningen aan de Sportlaan-Hastelweg een brief op de mat waarin Trudo de sloop van de woningen aankondigde. Een “bombrief”, zoals een bewoonster het noemde, want tot februari overlegde een werkgroep uit de buurt met Trudo juist over renovatie van de woningen.

De werkgroep hoorde echter al twee maanden eerder dat de geplande renovatie niet door zou gaan, maar mocht dat niet aan de buurt vertellen. Dit tekent de houding van Trudo naar de buurt: er is nog steeds niet met alle bewoners over de voorgenomen sloop gepraat.

Grotere kaart weergeven

De werkgroep heeft inmiddels, tegen de zin van Trudo, zelf onderzocht hoe de bewoners over de sloop denken. Van de 86 huizen kwamen er 78 reacties terug. 41 bewoners zijn tegen de sloop, 13 twijfelen en 24 bewoners zijn vóór.

Gealarmeerd door een artikel in de krant over deze kwestie heeft de SP zelf in de afgelopen week deur aan deur met de bewoners over de sloop gepraat. De bewoners die vóór de sloop zijn, klagen vooral over tocht en vocht in hun huis. En bijna iedereen klaagt over het slechte onderhoud van de huizen, of liever gezegd: het ontbreken van onderhoud. De laatste schilderbeurt aan de buitenkant is van meer dan 10 jaar geleden en dat is het enige in ruim twintig(!) jaar dat Trudo aan de meeste huizen heeft gedaan.

Een aantal bewoners heeft zelf binnenshuis de boel flink opgeknapt, nadat ze een huurgarant-overeenkomst met Trudo hadden getekend, die tot 2009 loopt. Ze betalen rond de €250 per maand en willen absoluut niet weg. De contacten onderling in de buurt zijn prima. Nogal wat mensen zeggen het heel jammer te vinden als ze door sloop hun buren zouden kwijtraken. Geen van de huizen staat leeg.

Men heeft geen last van prostitutie en (drugs)criminaliteit en men is daarom erg boos dat soms de vergelijking met Woensel-West wordt getrokken. De buurt ontving onder voormalig burgemeester Welschen de Veiligheidsprijs voor de manier waarop men deze problemen in de buurt had aangepakt.

Het is de bewoners niet duidelijk wáárom renovatie nu ineens niet (meer) zou kunnen. Trudo heeft al een bouwkundig onderzoek laten doen, maar de werkgroep heeft tot nu toe ondanks vragen het betreffende rapport niet gekregen. Veel bewoners zeggen dat het buurtje moet wijken voor de nieuwbouw van het Christiaan Huijgens college en niet omdat de woningen op het bouwterrein staan, maar vanwege het uiterlijk. Ook zeggen ze dat Trudo door vele andere dure projecten zoals op Strijp S geen geld meer zou hebben voor haar eigenlijke taak: sociale woningbouw. Maar Trudo ontvangt elke maand wèl de huur van de woningen. De nieuw te bouwen huizen zouden ongeveer het dubbele van de huidige huur gaan kosten en maar 1/3 van de huidige bewoners zou kunnen terugkeren in de buurt.

Op 12 januari 2009 is de werkgroep weer uitgenodigd voor een gesprek bij Trudo op de Paradijslaan.

De SP vindt het een schande dat Trudo, dat er prat op gaat zo sociaal te zijn, nog steeds niet de moeite heeft genomen om met alle bewoners te praten over de voorgenomen sloop en hun fatsoenlijk te informeren. De SP gaat de buurt dan ook aanraden om op 12 januari met de werkgroep mee te gaan en als Trudo niet naar hen komt, dan maar zelf naar Trudo te gaan.

Willemieke Arts

U bent hier