h

Over waar het geld in Eindhoven naar toe gaat en Park & Ride bij de Aalsterweg.

15 september 2018

Over waar het geld in Eindhoven naar toe gaat en Park & Ride bij de Aalsterweg.

Op 11 september vergaderde de gemeenteraad van Eindhoven. Er stonden veel verschillende onderwerpen op de agenda. Hieronder een korte impressie van de onderwerpen waarover de meeste discussie was.

Waar gaat het geld naar toe?

Het ging veel over geld. Onder andere bij het voorstel van het college om de komende jaren extra geld te steken in “citymarketing” oftewel reclame voor de stad. Tegelijkertijd stond er op de agenda een voorstel om een tekort elders in de begroting te dichten met geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding. De SP vindt dit een slechte zaak en heeft dan ook tegen het extra geld voor citymarketing gestemd. Het is niet duidelijk waar dat extra geld precies voor nodig is. Wel duidelijk is dat de gemeente Eindhoven dit jaar op een financieel tekort van vele miljoenen afstevent. Om aan de ene kant op het armoedebudget te bezuinigen en extra geld uit te geven aan reclame voor de stad vindt de SP te gek voor woorden. We hebben geprobeerd andere partijen over te halen dit niet te laten gebeuren. Net als de SP stemden ook de ChristenUnie, DENK en het Ouderen Appel Eindhoven met ons, tegen. Maar alle andere partijen in de raad stemden voor extra geld voor citymarketing waardoor het voorstel werd aangenomen.

Brainportmiljoenen

Op de raadsagenda stonden ook de “spelregels” bij het inzetten van de zogenaamde “Brainportgelden”. Dat is geld van de rijksoverheid speciaal voor onze Brainportregio. Samen met D66 en enkele andere partijen hebben we voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio hiervan kan meeprofiteren en niet alleen de grote bedrijven. Ons raadslid Henri de Leeuw heeft gepleit voor extra aandacht voor het MKB (midden- en kleinbedrijf). De verantwoordelijke wethouder heeft gezegd dat het zeker de bedoeling is dat de inzet van het rijksgeld ten goede komt aan alle Eindhovenaren. Op een later moment komt dit op de raadsagenda terug.

Dividendbelasting

Een beetje een vreemde eend in de bijt was een motie van de PvdA. Die riep de gemeenteraad op om bij de regering te protesteren tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Het gebeurt niet vaak dat in de gemeenteraad wordt gestemd over landelijk beleid maar in dit uitzonderlijke geval gebeurde dat wel. Gelukkig stemde een meerderheid in de raad voor de motie waardoor deze werd aangenomen. Uiteraard heeft de SP van harte voor deze motie gestemd. Afschaffen van de dividendbelasting mag dan wel rijksbeleid zijn, de gevolgen voelen wij hier maar al te goed. Het is nu al zo dat het verschil tussen mensen steeds groter wordt. Hiermee wordt de vermogensongelijkheid steeds groter. Gek genoeg is in ons land de winst op vermogen structureel hoger dan de economische groei, terwijl de lonen juist achterblijven op de economische groei. De werknemers van DAF en VDL moeten staken voor een betere CAO, maar de aandeelhouders strijken steeds meer winst op. De ongelijkheid wordt nog veel erger wanneer de dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat is alleen maar gunstig voor buitenlandse aandeelhouders en kost de BV Nederland zo’n twee miljard euro. Nu maar hopen dat het groeiende protest de regering op andere gedachten brengt.

Park & Ride Genneperparken

De raad heeft besloten om een P + R aan te leggen vlakbij hotel Van der Valk aan de Aalsterweg. Hier kunnen automobilisten parkeren en met de bus (of een leenfiets) naar het centrum reizen. Daarmee moet worden voorkomen dat de binnenstad dichtslibt met auto’s. Namens de SP heeft onze fractievoorzitter Murat Memis erop gewezen dat je met alleen het bouwen van de P + R er niet bent: er moet ook gebruik van worden gemaakt. Het college moet ervoor zorgen dat de busverbindingen zo gunstig worden dat mensen met plezier hun auto parkeren en de bus nemen. De wethouder heeft beloofd dat ze hier haar uiterste best voor gaat doen.

En ook nog: Meer politie in Eindhoven en heldere taal

Om de burgemeester te steunen in zijn vraag aan de minister om meer politieagenten in Eindhoven te krijgen werd door de voltallige raad gesteund. Herman Poels van de SP benadrukte dat de verdeling van agenten over de hele regio in goede samenspraak met de buurgemeenten moet plaatsvinden.

Ten slotte

De SP nam samen met GroenLinks en andere partijen het initiatief om vanuit de gemeente duidelijker te gaan communiceren. Niet alleen door beter begrijpelijke brieven te schrijven, maar ook door meer te werken met filmpjes en animaties. Ook dit voorstel werd door de hele raad overgenomen.

Jannie Visscher

U bent hier