h

Politiek actief?

28 september 2019

Politiek actief?

Foto: Dagmar Mous

Tijdens de vierde bijeenkomst van de cursus Politiek Actief van de gemeente Eindhoven was ik namens de SP aanwezig tijdens de speeddate met raads- en commissieleden. De cursus Politiek Actief is voor mensen die misschien wel actief willen worden in de politiek maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Deze cursus geeft inzicht in hoe Nederland wordt bestuurd en wat de plaats van de gemeente daarin is. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de taken en rollen van de gemeenteraad, de instrumenten van een raadslid en de basiskennis gemeentefinanciën. Ook krijg je een training debatteren en ontmoet je politici uit Eindhoven tijdens de speeddate. Het was erg leuk om geïnteresseerden te ontmoeten en te praten over wat het betekent (in mijn geval) om een commissielid te zijn.

De cursus wordt verzorgd door ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’, uit Den Haag. Omdat er veel animo was, organiseert de gemeente de cursus mogelijk in de toekomst nog een keer. Ben je geïnteresseerd in deze cursus? Stuur dan een mail naar politiekactief@eindhoven.nl, dan houden ze je op de hoogte. Wie weet zien wij elkaar daar!

Vergeet niet dat het in de tussentijd altijd mogelijk blijft om je aan te melden als gast van de gemeenteraad. Ook dit wordt georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Je wordt dan, een uur voordat een raadsvergadering begint, persoonlijk welkom geheten door twee raadsleden. De twee raadsleden vertellen hoe het er in de gemeenteraad aan toe gaat en wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Natuurlijk kun je dan ook jouw vragen stellen. Hierna volg je de raadsvergadering vanaf de publieke tribune. Wil je ook een keer gast van de raad zijn? Aanmelden kan bij de raadsgriffie, e-mail: griffie@eindhoven.nl. Je kunt ook een groep aanmelden (maximaal 15 personen).

D. G. (Dagmar) Mous

Commissielid Socialistische Partij (SP) Eindhoven

Woordvoerder Veiligheid, Evenementen, Verkeer en Mobiliteit

Link: https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/bestuur/gemeenteraad +

https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/bestuur/gemeenteraad/cursus-p...

U bent hier