h

SP brengt werkbezoek aan Staatsbosbeheer

De SP-fractie in Provinciale Staten en Staatsbosbeheer hebben vaak met elkaar te maken.
De provincie heeft een taak bij het voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur en bij het uitvoeren van het Natura2000-beleid – waarmee ook meteen de stikstofproblematiek genoemd is. In het Groen Ontwikkelfonds zit geld voor dit doel.

Het bosbeheer in Nederland (en ook dat van Staatsbosbeheer) ligt onder een vergrootglas in de biomassa-discussie. De energieproblematiek is daarmee verknoopt geraakt met hoe het natuurbeheer vorm krijgt. Dit leidt soms tot emoties.

Last, but not least: de dumpingen van drugsafval in het buitengebied en de positie van BOA’s.
Om dit alles te bespreken heeft de SP-fractie in Provinciale Staten een werkbezoek afgesproken met Staatsbosbeheer.
Dit werkbezoek vindt plaats op vrijdag 10 januari in het beheerkantoor Staatsbosbeheer (Strijperpad 5 te Leende). Het ontvangst is om 14.00 uur. Aanmelden kan nog bij Cecile Visscher, cvisscher@spbrabant.nl 

Datum en tijd: 
vrijdag, 10 januari, 2020 - 14:00
Waar: 
beheerkantoor Staatsbosbeheer (Strijperpad 5 te Leende)

U bent hier