h

Inspraakavonden stadhuis woningsplitsing en sociale basis

Dinsdag 15 januari zijn er een tweetal inspaakavonden op het stadhuis, een over woningsplitsing om 18:00 en een over de sociale basis om 20:30.

De eerste bijeenkomst heeft de gemeente georganiseerd en betreft kamerverhuur en woningsplitsing. De tweede hebben we zelf georganiseerd en betreft de sociale basis.

De avond over de sociale basis organiseren we omdat we signalen horen van organisaties dat zij financieel gekort worden vanaf 2019. Dat verbaast ons, het college heeft in de zorg immers een beweging van de 2e naar de 1e naar de 0e lijn in gang gezet. De tweede lijn is specialistische zorg, de eerste lijn is hulp door de WIJ-generalist, de 0e lijn is de sociale basis. Er zal dus meer werk op vrijwilligersorganisaties af komen, maar zij krijgen minder budget, in sommige gevallen nog maar de helft.

We zijn op onderzoek uit gegaan, we hebben vele organisaties gesproken en overlegd welke projecten er vanaf 2019 niet meer door kunnen gaan. En dat zijn er nogal wat. Projecten die niet moeten stoppen omdat er geen vraag meer naar is, nee de vraag naar hulp in de sociale basis is groter geworden. De gemeente geeft er simpelweg minder geld aan uit. Projecten die met jarenlange ervaring zijn ontwikkeld zoals ze nu zijn, organisaties waarnaar WIJ-Eindhoven veel verwijst, ze moeten gaan stoppen. Wij vinden het vreemd dat zinvolle projecten nu wegens geldgebrek worden afgebroken. Organisaties krijgen vaak geen of nauwelijks uitleg over de motivatie waarom de gemeente niet meer investeert in een bepaald project. Wat we echt heel erg zonde zouden vinden is dat we nu projecten stoppen die we eigenlijk niet kunnen missen en we dan over een paar jaar weer van voren af aan moeten opbouwen.

Om te besparen op de 2e lijn, is een evenwichtige en duurzame sociale basis noodzakelijk. Wie er precies gaan inspreken weten we nog niet, we hopen er een gevarieerde avond van te kunnen maken, en een compleet beeld te laten zien met positieve en negatieve geluiden.

Ook de avond over woonoverlast heeft onze aandacht. In sommige wijken is er veel overlast, er worden teveel woningen gesplitst waardoor er teveel mensen op te weinig ruimte leven. Woonoverlast is door de gemeente soms lastig tegen te gaan, als er een vergunning ligt, is die niet zo gemakkelijk terug te trekken. De SP heeft onlangs aangestuurd te onderzoeken de regelgeving uit Groningen toe te gaan passen, dan kan de gemeente woonoverlast beter tegengaan.

Heeft u interesse te komen luisteren of om in te spreken? Om in te spreken is een aanmelding nodig via de griffie, de tribune is openbaar toegankelijk en de avond over woningsplitsing begint om 18.00u, die over de sociale basis om 20.30u.

Datum en tijd: 
dinsdag, januari 15, 2019 - 18:00
Waar: 
Stadhuis Eindhoven, publieke tribune.

U bent hier