h

Algemene Ledenvergadering: 28 september

We nodigen alle leden van onze afdeling van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandagavond, 28 september, in Wijkgebouw ‘t-Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven. Inloop is vanaf 19.15. We beginnen om 19.30. We sluiten af om 22.30.
 
Op de agenda staan
1. Voordracht en benoeming van nieuwe bestuursleden
2. Tweede Kamerverkiezing 2021:
a. Het 1e concept verkiezingsprogramma
b. Het 1e concept kandidatenlijst
c. Benoeming afgevaardigden voor de regioconferentie
 
In verband met met corona-maatregelen moeten we om een aanmelding via eindhoven@sp.nl vragen. We vergaderen op 1,5 meter afstand, en er is daarom plaats voor maximaal 40 deelnemers. Digitale deelname aan de vergadering en aan stemmingen door middel van handopsteken kunnen we op aanvraag faciliteren.
 
Gelieve U per aan te melden vanwege het beperkte aantal plaatsen via eindhoven@sp.nl  Vergeet hierbij a.u.b. niet om aan te geven of u fysiek of digitaal via een livestream deel wilt nemen aan de vergadering.
Datum en tijd: 
maandag, 28 september, 2020 - 19:15 tot 22:30
Waar: 
Wijkgebouw ‘t-Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven

U bent hier