h

Agenda

x
zaterdag 24 februari 2018

Flyeren bij de Plus op het Dirigentplein

Zaterdagmiddag gaan we flyeren bij de Plus op het Dirigentplein.

x
zaterdag 24 februari 2018

Flyeren bij het Franz Leharplein

14:00 tot 15:30
Franz Leharplein, Eindhoven

Team Gestel gaat deze middag flyeren bij het Franz Leharplein. Wil je meedoen? Contacteer dan de SP Eindhoven.

Nadere informatie volgt.

x
zaterdag 24 februari 2018

Flyeren bij de Hendrik Staetslaan

Zaterdagmiddag 24-2 gaan we flyeren in Woensel met  Bas Tromp.

x
zondag 25 februari 2018

SPAM Lijsttrekkersdebat Kiezen & Delen

De SPAM talkshow gaat onder leiding van Hans Horsten, journalist, het gesprek aan met de lijsttrekkers van diverse partijen uit Eindhoven over thema's zoals de bezuinigingen, zorg en welzijn en veiligheid. Het debat zal gevoerd worden onder leiding van journalist Hans Horsten.

Namens de SP neemt lijsttrekker en fractievoorzitter Murat Memis deel aan het debat.

De talkshow is vrij toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Dit debat is ook live te zien via stadsomroep Studio040.

x
maandag 26 februari 2018

Cultuurmanifest Eindhoven

Op maandag 26 februari presenteren culturele instellingen in Eindhoven gezamenlijk een manifest, waarin we ons uitspreken voor het belang van cultuur in onze stad. We nodigen je uit hierbij aanwezig te zijn en hopen ook op jouw steun te mogen rekenen!
namens de SP gaan luisteren: Henri de Leeuw en Herman Poels
 

x
dinsdag 27 februari 2018

Informatieavond over Sustainable Development Goals, aanmelden, zie Notudoc stadhuis.

De fracties van de SP en de VVD organiseren op dinsdag 27 februari een informatieavond over de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN, ook wel Global Goals genoemd. De 17 Global Goals zijn mondiale uitdagingen die op een zeer breed terrein liggen. De doelen gaan over energie, klimaat, banen, woningbouw, duurzame steden, armoede, diversiteit, uitbannen van ongelijkheid.
De gemeente Eindhoven is al vele jaren betrokken bij deMillenniumdoelen (MG’s) en vanaf 2016 bij de Sustainable Development Goals van de VN, in Nederland ook wel ‘Global Goals’ (GG’s) genoemd. In 2015 zijn de GG’s ondertekend door regeringsleiders van nagenoeg alle landen ter wereld. Daarmee veranderde het speelveld aanzienlijk in vergelijking met de periode 2000-2015. De MG’s hadden met name betrekking op Noord-Zuid vraagstukken. Vanaf 2016 -bij de start van de GG’s- gaat het om echter mondiale uitdagingen. Uitdagingen die bovendien liggen op een thematisch veel breder terrein. Daarmee raken de GG’s niet meer zo zeer aan het mondiale beleid van gemeenten, maar aan nagenoeg alle domeinen van het gemeentelijk beleid. Eindhoven, een internationaal georiënteerde stad met inwoners uit alle delen van de wereld, met bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken met partners in alle continenten erkent zijn verantwoordelijkheden in de wereld zoals die zijn neergelegd in de 17 Global Goals. Eindhoven doet al veel aan de GG’s, wil dat graag inzichtelijk maken en hoopt kennis te delen met andere partijen. De krachten bundelen voor de GG’s, kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het versterken van een lokale en mondiale duurzame en veerkrachtige samenleving.  Daarom vinden SP en VVD dat het tijd is voor een verkenning die zicht geeft op de mogelijkheden om in de komende jaren in Eindhoven de GG’s beter te benutten voor de eigen beleidsontwikkeling.
Namens de SP: Murat Memis (nr. 1) en Jakob Wedemeijer  (lijstduwer)

Nederland heeft zich verbonden aan deze Global Goals samen met bijna alle andere landen in de wereld. Gezien de thema's moeten de gemeenten worden betrokken bij de uitvoering. De Global Goals krijgen landelijk steeds meer aandacht. Uiteenlopende organisaties zoals VNG, provincie, CBS, ondernemingen en een aantal gemeenten gebruiken de goals als referentiekader of richtlijn voor beleid. De Algemene Rekenkamer, CBS, PWC en E&Y doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten voor publieke en private partijen om hun bijdragen aan de Global Goals inzichtelijk te maken en te verantwoorden.

Eindhoven, een internationaal georiënteerde stad met inwoners uit alle delen van de wereld, met bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken met partners in alle continenten erkent zijn verantwoordelijkheden in de wereld zoals die zijn neergelegd in de 17 Global Goals. Eindhoven doet al veel aan de Global Goals, wil dat graag inzichtelijk maken en hoopt kennis te delen met andere partijen. De krachten bundelen voor de Global Goals, kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het versterken van een lokale en mondiale duurzame en veerkrachtige samenleving.

Daarom vinden SP en VVD dat het tijd is voor een verkenning die zicht geeft op de mogelijkheden om in de komende jaren in Eindhoven de Global Goals beter te benutten voor de eigen beleidsontwikkeling. In het bijzonder zou deze verkenning aanknopingspunten moeten opleveren voor de nieuwe raad.
Concrete vragen voor de A-avond zijn:

  1. Wat doet Eindhoven met de Global Goals en welke kansen liggen er nog?
  2. Is er al iets te zeggen over hoe Eindhoven scoort t.a.v. de Global Goals? (Wordt er al gemeten? Zo ja, wat?)
  3. Wat kan de gemeentelijke organisatie nog meer met de Global Goals?

We willen een diverse groep Eindhovenaren (van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties) uitnodigen die kunnen vertellen wat de Global Goalsvoor hun betekenen zodat de raad kan verkennen wat we als gemeente met de Global Goals kunnen en willen doen.

De voorlopige agenda van de avond ziet er als volgt uit:

  1. Philips: Jan-Willem Scheijgrond – Head of Global Government Affairs (nog niet definitief bevestigd)
  2. Stichting The Art of Living Eindhoven: Divya Dimple – also communications professional for Philips
  3. CBS: Robert Hermans – directeur CBS Urban Data Centers
  4. Ambtenaar gemeente Oss: Gemeente Oss is dit jaar de gemeente die het meest heeft gedaan voor de Global Goals.

De avond over Sustainable Development Goals wordt georganiseerd op 27 februari vanaf 20:15 uur in het stadhuis.

x
woensdag 28 februari 2018

Debat van OVO Eindhoven: Overlegorganisatie voor Ouderen

Hoe denken de politieke partijen over onderwerpen die vooral ouderen, aangaan. Denk aan wonen, veiligheid, welzijn, zorg en participatie. Kortom, wat is belangrijk voor de kwaliteit van leven van ouderen! Aan de hand van stellingen worden de vertegenwoordigers van de verschillende partijen uitgedaagd om hun plannen voor de komende 4 jaar toe te lichten.

Namens de SP gaat Henri de Leeuw (nr 4 op de kandidatenlijst) in debat

Aanmelden kan via info@ovoeindhoven.nl.

x
woensdag 28 februari 2018

Langs de deuren in Stratum

16:00 tot 17:30

In de namiddag van 28 februari gaat Dagmar Mous met SP-ers campagne voeren in Stratum.

x
woensdag 28 februari 2018

Buurten in Gestel

18:30 tot 20:00
Gestel

Team Gestel gaat onder leiding van Sylvie Van Dijk en Sytze Van der Veen buurten in Gestel.

Nadere informatie volgt.

x
donderdag 1 maart 2018

Flyeren bij de markt op de Tongelresestraat

11:00

Vanaf 13:00 gaan we deze middag flyeren op de markt. Doe je mee?

Pagina's

U bent hier