h

Kandidaat gemeenteraadslid 2018

Murat Memis

Kandidaat raadslid

06-31001711

Herman Poels

Kandidaat raadslid

040-2573128

Ervaren raadslid. In de politiek wil ik de onrechtvaardigheid en ongelijkheid in onze maatschappij tegengaan. Iedereen telt mee. Verschil mag er wel degelijk zijn. Maar een betere verdeling van de welvaart zou de wereld een stuk mooier maken.

Roy Caris

Kandidaat raadslid

06-54341430

De komende raadsperiode wil ik, net als in de vorige, het geluid van de straat laten horen in de raad. Verder zal ik me ervoor blijven inzetten dat de Voedselbank overbodig wordt.

Dagmar Mous

Kandidaat raadslid

Bas Tromp

Kandidaat raadslid

Sylvie van Dijk

Kandidaat raadslid

Ik ben ergotherapeut en psycholoog en werk met gezinnen met autisme. Ik ben al een tijdje actief voor de SP. Daarbij richt ik mij m.n. op zorg en jeugd. In de toekomst wil ik me daarnaast inzetten voor solidariteit. Verschillende groepen leven teveel naast elkaar.

Marcel Lathouwers

Kandidaat raadslid

040-8451877

06-47559147

In de afgelopen jaren heb ik me ingezet voor wonen en wijken. Bijvoorbeeld met de actie huur te duur. In de laatste periode heb ik dat ook als raadslid gedaan. Ik ben er trots op dat de huren in de afgelopen jaren in Eindhoven nauwelijks gestegen zijn. De komende periode moeten er meer woningen komen.

Hero Sersefi

Kandidaat raadslid

Naast mijn vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar ben ik voor de SP actief. Mijn doel is dat het vertrouwen van de mensen in de maatschappij gaat stijgen. De overheid moet werken aan de armoede in het land. Er zijn te veel daklozen voor zo'n rijk land.

Willem Nass

Kandidaat raadslid

Ik ben lid van de SP geworden omdat ik mij ernstige zorgen maakte over de steeds verdere uitholling van de woonzekerheid en de bestaanszekerheid in het algemeen. Ook vind ik het onaanvaardbaar dat mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt daarvoor ook nog eens gestraft worden.

René Driessen

Kandidaat raadslid

Wanneer Eindhoven zich op welke wijze dan ook als milieu vriendelijke stad op de kaart wil zetten is ons openbaar vervoer systeem in mijn optiek prioriteit nummer één.

U bent hier