h

Stemmen moet eenvoudiger voor laaggeletterden en analfabeten bij referendum Oekraïne

12 maart 2016

Stemmen moet eenvoudiger voor laaggeletterden en analfabeten bij referendum Oekraïne

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

In de zomer van 2015 heeft de SP een motie ingediend om het voor laaggeletterden en analfabeten mogelijk te maken om zonder problemen te kunnen stemmen. Op 6 april mogen wij onze stem uitbrengen voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De SP heeft het college gevraagd hoe de status is rond het nieuwe stembiljet en wat er geregeld is als dit nieuwe stemmen er nog niet is. Totdat het nieuwe stembiljet er is, zal de gemeente extra maatregelen treffen om het voor laaggeletterden en analfabeten makkelijker te maken om te gaan stemmen

Het college heeft aangegeven dat ze mee wil doen met het landelijke experiment met nieuwe stembiljetten. Deze nieuwe stembiljetten worden als alles goed gaat, verwacht bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2018. Tot die tijd zal het college ervoor zorgen dat de Eindhovense webpagina over het referendum in samenwerking met een externe adviseur laaggeletterdheid verduidelijkt wordt en er een verbeterde vorm de lucht in gaat. Twee weken voor het referendum wordt aan taallaanbieders gevraagd om extra aandacht te besteden aan het referendum bij de taallessen. De gemeente komt dit mondeling toelichten bij de aanbieders.

Ook heeft het college laten weten dat er gevraagd wordt aan stembureauleden om zo behulpzaam mogelijk te zijn binnen de wettelijke regels. Verder zullen de stembureauvoorzitters extra aandacht besteden aan laaggeletterdheid bij de voorzittersbijeenkomst die plaatsvindt voor aanvang van het referendum.

Reacties

GEMEENTE HEUSDEN VLIJMEN
21 MAART
STEMMEN

Reactie toevoegen

U bent hier