h

D66, PvdA en VVD zetten rem op bestrijding geluidsoverlast.

15 juli 2017

D66, PvdA en VVD zetten rem op bestrijding geluidsoverlast.

Op 11 juli 2017 stond een geluidsmaatregel van het college van burgemeester en wethouders ter discussie in de Raad. SP wethouder Jakob Wedemeijer had een voorstel om het geluidsoverlast te beperken van feesten op het eigen terrein van de horeca ondernemer. Het aantal feestjes moest terug van 5 naar 1 per onderneming per jaar.
Het bleek dat dergelijk feesten met enige regelmaat tot veel klachten leidden van omwonenden. Dat had zeker ook te maken met het feit dat er geen maximumnorm was vastgesteld waardoor het geluid vaak zeer hard kan zijn.
VVD, D66 en PvdA vonden het te snel gaan en wilden niet op dit moment de beperking nog niet in voeren. Er is nu afgesproken dat de regeling voorlopig nog niet wordt ingevoerd tot een maand na behandeling in de commissie van de gemeenteraad.
De SP vindt het jammer dat we hier niet kunnen doorpakken om de omwonenden te beschermen. Wij zullen doorgaan om de geluidsoverlast te aan te blijven pakken. 

Murat Memis

Fractievoorzitter

Reacties

helaas, zeker op ook STrijp-S geldt dit. Dit is geen stiltegebied maar er telkens opnieuw worden er (geluids)normen overschreden doordat men zich niet aan afspraken houdt. De gemeente weet hiervan maar weigert hier iets aan te doen. (handhavers zijn er alleen gedurende kantooruren en de gemeente heeft een houding van : als wij niet meten kunnen we het ook niet weten. Wij, als bewoners hebben geen enkele inspraak in planning, intensiteit en duur van evenementen. Dit duurt nu al drie jaar zo en tot op heden is het onmogelijk om tot een constructieve dialoog te komen. Misschien kan de SP daar es werk van maken..

het gaat hier vaker over geluids'last' dan overlast. men wordt wakker of kan niet slapen en gaat dan klagen bij de politie. tis vaak kift men gunt elkaar nix. als je in de stad cq het centrum wil wonen moet je wel wat kunne hebbe. ik stel voor dat we alle beroepsklagers (want dat zijn het vaak) terugtransporteren naar zuid limburg ;)

Reactie toevoegen

U bent hier